www.przedszkole.ostroda.pl r.
 
 
 strona główna
Nasze Przedszkole
Historia
Jak pracujemy
Kadra
Zajęcia dodatkowe
Rekrutacja
Fotogaleria
Prace dziaci
Imprezy
Dojazd

 Nasza Kadra


Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;

 • Jadwiga Otremba - nauczyciel dyplomowany, ukończyła WSP Olsztyn -kierunek - pedagogika w zakresie wychowanie przedszkolne, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
 • Bożena Budrewicz - ukończyła WSP Olsztyn- kierunek -pedagogika w zakresie społeczna, studia podyplomowe w zakresie Pedagogika Wczesnej Edukacji.
 • Wioletta Dziedziech - Banaszek - magister pedagogiki w zakresie wczesna edukacja i wychowanie przedszkolne.
 • Alina Kostrzewa - ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim - kierunek- pedagogika w zakresie wczesnej edukacji.
 • Anna Krysztofiak - magister pedagogiki w zakresie wczesna edukacja i wychowanie przedszkolne.
 • Jolanta Sieńkowska -wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim - kierunek -pedagogika w zakresie wczesnej edukacji.
 • Krystyna Wąsik - magister pedagogiki w zakresie wczesnoszkolna edukacja zintegrowana.
 • Joanna Kraszyńska - magister pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji.
W 2006 roku trzy nauczycielki zakończyły staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy i po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego są nauczycielkami dyplomowanymi - posiadając aktualnie najwyższy stopień w hierarchi zawodowej. Są to: Bożena Budrewicz, Alina Kostrzewa oraz Jolanta Sieńkowska. Łącznie z dyrektorem -połowa naszej kadry to nauczyciele dyplomowani.

Personel obsługowy naszego przedszkola:
 • Anna Dąbrowska - referent ds. zaopatrzenia i wyżywienia,
 • Regina Leśniewska - woźna oddziałowa,
 • Jolanta Mirosław - woźna oddziałowa,
 • Elżbieta Pasch - woźna oddziałowa,
 • Krystyna Podgórska - woźna oddziałowa,
 • Bożena Kuriata - kucharka,
 • Teresa Piechowiak - pomoc kucharki.
Wiosną 2006 r złożony został do PCPR wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON tworzonego nowego stanowiska pracy. Został on zaopiniowany pozytywnie i po podpisaniu umowy ze starostwem powiatowym- stanowisko referenta ds. zaopatrzenia i wyżywienia zostało wyposażone w nowy sprzęt oraz zatrudniono osobę z rejestru bezrobotnych.

Dzięki pozyskanym środkom oraz wkładowi własnemu przedszkole zyskało nowe meble biurowe, zestaw komputerowy oraz laserowe ksero współpracujące z komputerem. Wielka to pomoc w naszej pracy.

 powrót

 
 
  strona główna | aktualności | opłaty | pobierz pliki | rozkład dnia | kontakt
nasze przedszkole | historia | jak pracujemy | kadra | zajęcia dodatkowe | rekrutacja
fotogaleria | prace dzieci | imprezy | jak dojechać
 
 Projekt i wykonanie - Adam Antolak